This event is part of the European Maker Week, an initiative promoted by European Commission and implemented by Maker Faire Rome in collaboration with Startup Europe. It's a celebration of makers and innovators all over Europe.

Uncover the magic of 3D printing

Odhaľ kúzlo 3D tlače

The goal of the lecture is to familiarize participants with the use of 3D printing in various industries (food industry, textile industry, automotive industry, furniture industry, construction), the development of organs or in space. They will also be aware of the various materials which are used in the final model, starting from the specific puree for the production of food through conventional plastic filaments, the powder cartridge, the cartridge biological (stem cells, proteins, etc.), to the special mixture to the printing buildings. Simultaneously with lecture will be running 3D printer to demonstrate the process of printing the models.

Cieľom prednášky bude oboznámiť účastníkov s využitím 3D tlače v rôznych priemyselných odvetviach (potravinárstvo, textilníctvo, automobilový priemysel, nábytkárstvo, stavebníctvo), pri vývoji orgánov či vo vesmíre. Taktiež budú oboznámení s rôznymi materiálmi využívanými pri tvorbe konečných modelov, počnúc špecifickými pyré na výrobu jedla, cez klasické plastové filamenty, práškové náplne, biologické náplne (kmeňové bunky, proteíny a pod. ), až po špeciálnu zmes na tlač budov. Simultánne s prednáškou bude spustená 3D tlač na ukážku výroby modelov. Podmienkou účasti je trvalý pobyt účastníkov v Bratislavskom kraji.

Creative point

Twin City A
Karadžičova 7773/2
811 09 Bratislava

02/06/2016

16:00

02/06/2016 18:00

Other events by the same organizer

Showing 1 records:
Date/time Title
2016-06-01 10:00